Etiket: Tanımı Hakkında Bilgi

Otoriteryanizm Nedir, Otoriterlik Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Otoriteryanizm Nedir, Otoriterlik Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi Otoriteryenizm, güçlü merkezi güce ve sınırlı siyasal özgürlüklere sahip bir devlet biçimidir. Kişisel özgürlükler devlete bağlıdır ve otoriter bir rejim altında anayasal hesap verme sorumluluğu yoktur. Juan Linz'in 1964 tarihli otoriterliği tanımlaması, otoriter politik sistemleri dört nitelikle karakterize ediyor: Sınırlı siyasal çoğulculuk; Yani, bu tür rejimler yasama, siyasi parti ve çıkar grupları...

Mütekarib Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Mütekarib (Ar. s.) Yaklaşan, gittikçe birbirine yakınlaşan. Edebiyat. Arûz vezni bahirlerinden biri (15. bahir)dir. Mütekarib bahri, Dördüncü dâire (el-Halil'e göre beşinci daire) olan Dâire-i müttefika'nın birinci...

Konstantin Karamanlis Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Konstantin KARAMANLİS, yunan devlet adamı (Serrai 1907 - Atina 23 Nisan 1998). Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1936’da siyasi hayata girdi. Mareşal Papagos tarafından Bayındırlık bakanlığına...

Yeni-Platonculuk Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Yeni-Platonculuk Hakkında Ansiklopedik Bilgi Yeni-Platonculuk Platon’un varlık türlerinin en yüce ve değişmez ilkesi olarak nitelediği idea kavramını, yeni bir yorumdan geçirerek, geliştiren Plotinos’ un öğretisine Yeni-Platonculuk...

İksar Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/kursun_kalem_2" 212" 114" İksar Kusur sayılan sanatlardandır. Bir düşünceyi gereksiz şekilde uzatılan ve tekrarlanan sözcüklerle anlatmaktır. Örneğin "Ali gitti mi?" sorusuna karşılık "evet"...

Diyalektikçi Nedir? Diyalektikçi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Diyalektikçi nedir? Diyalektik yöntemini uygulayan kişi