Etiket: Tanımı

Rölativizm Nedir, Görecilik Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Rölativizm Nedir, Görecilik Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi Görecilik ya da rölativizm, felsefe tarihinde sürekli gündemde yer almış olan bir yönelim biçimidir. Felsefenin alt bölümlerinden epistemoloji ve etik alanlarında göreceli yaklaşımlar özellikle etkili olmuştur. Bilgi anlayışında mutlak ve nesnel gerçek anlayışından ayrılır, bilginin kesinliğinden ve genel geçerliliğinden şüphe eder. Bütün bilgilerin göreli olduğu önermesi bu akımın başlıca argümanıdır. Etikte ise görecilik...

Ar-ge Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

AR-GE nedir? Araştırma ve Geliştirme' nin kısaltılmış halidir. Kurumsal şirketlerin, üniversitelerin vb. Ar-ge departmanları olabilmektedir. Ar-ge, şirketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojiyi yeni...

Yi Seong-gye Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Yİ SÖNG GYE (1335-1408) Kore kralı. Yi hanedanını kurmuş, Yeni Konfüçyüsçülük’ü resmi din yapmıştır. Bazı kaynaklar doğum tarihini 1355 olarak da vermektedir. Yönghüng’da doğdu, 18 Haziran...

Süfli Nedir Süfliyat Ne Demek, Anlamı

Süfliyyat (ar. i. süfli'nin ç.)Süfli: Aşağıda bulunan aşağı, ulvînin mukabili. Alçak, bayağı, kıymetsiz ve itibarsız.Süfliyyat:Geçici dünya ile ilgili işler. Nefsani, heva ve hevese...

Hattı Hümayun Nedir, Padişah Fermanları

Hatt-ı Hümâyûn. Hattı humayun, pâdişâhların, her hangi bir iş için, bizzat yazdıkları yazılar; buna hatt-ı şerifi denilirdi. Osmanlı pâdişâhları, III. Murad zamanına (1574—1598) kadar,...