Etiket: okuma

Din Sosyolojisi Kitap Okuma Listesi

Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler! Açık kaynaklarda hiçbir din sosyolojisi kitap okuma listesinin olmaması sebebiyle bir kitap okuma listesi hazırlama zarureti hasıl olmuştur. Çünkü pek çok farklı seviyedeki öğrencilerimiz zaman zaman bu tür taleplerde bulunmakta ve bizler de bireysel olarak kitaplar tavsiye etmekteyiz. İfade etmeliyim ki açık kaynaklarda farklı üniversitelerin sosyoloji bölümleri doktora yeterlilik için değişik listeler yayınlamış görünmektedir. Ancak...

Eliaçıklık Nedir? Eliaçıklık Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "eliaçıklık" ne demek?1. Eliaçık olma durumu, ºcömertlik, ºbonkörlük Eliaçıklık kelimenin ingilizcesi: generosity, liberality, bounty, munificence

Huşhal Han Hatak Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hûşhâl Han Hatak (ö. 1100/1689) Peştular' in millî şairi ve kumandanı. 1613'te, büyük dedesi Melik Akûray ta­rafından Pencap bölgesinde kurulan Akû-re şehrinde doğdu. Bâbürlü Devleti'nin...

Hocazade Mesud Efendi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Hocazâde Mesud Efendi (ö. 1066/1656) Osmanlı şeyhülislâmı. I. Ahmed'in hocası Aydınlı Mustafa Efendi'nin oğludur. Bu sebeple Hocazâde diye anılır. Osmanlı tarihinde görevden alındıktan sonra idam...

Nedim Mahmud Bey (Eğinli-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Nedim Mahmud Bey (Eğinli-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Zeyneb Sultan’da medfun Eğin’li Genç Halil Ağa’nın oğludur. Enderun’dan yetişen ilim sahiblerinden...

Dişe dokunur Nedir? Dişe dokunur Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dişe dokunur nedir? İşe yarar, belirtilmeye değer, önemli Cümle içinde kullanımı Bu türlü yazıları okumaktan -içlerinde dişe dokunur bir şey olmadığı için midir, nedir-...