Etiket: Nihilizm Sosyologlar

Nihilist Sosyologlar

Nihilizm Temsilcileri Nihilist Sosyologlar Nihilist düşünce yapısı, tarih sahnesine Rusya ile çıktı. Fakat asıl yükselişini, Friedrich Nietzche ile yakalamıştır. Nietzche teorik olarak Nihilist bir felsefeci olsa da, bir çok düşünüre göre Nihilizm’i geçmeyi başarmıştır. Tarihte en çok bilinen Nihilizm temsilcileri şunlardır; Friedrich Nietzche Jan Paul Sartre Herbert Spencer Henry Thomas Buckle Ülkemizde Nietzsehe’nin nihilizminden ve inkârcı varoluşçuların ateist nihilizminden güç alarak ve...

GERİ-BESLEME

  GERİ-BESLEME   Verili bir sistemde, alınan bilgilerin (in-formation), yani girdilerin (input) çıktı (o-utput) haline dönüşmeleri sürecinde, so­nucu amaca uygunluk ve hatalar açısın­dan sınayan ve düzelten düzenleyici meka­nizmayı ifade eden...

Misyonerlik Faaliyetleri, Çalışmaları -İslam Ülkelerinde- Hakkında Bilgi

Müslümanlara yönelik mis­yonerlik faaliyetlerinin ilk örneklerine VIII. yüzyıldan itibaren rastlanır. Endülüs'te kocası Vali Abdülazîz b. Mûsâ b. Nusayr'ı (713-716) hiristiyanlaştırmaya çalışan...

Ammada yaptın ha Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "ammada yaptın ha" ne demek?1. Söylenen bir söze pek inanılmadığını ve şaşıldığını anlatır

Yetenek, Beceri, Kabiliyet Nedir? Tanımları, Tartışmaları (Psikoloji)

Ruyalar/sosyal-kimlik-kuram" 153" 117" Yetenek Günlük dilde, bireyin herhangi bîr alandaki becerilerini veya beceri potansiyellerini anlatmak amacıyla kullanılmasına rağmen bilimsel olarak tanımlanması oldukça...