Etiket: Metafizik

Metafizik Tanımları

Metafizik Tanımları Metafizikle fiilen uğraşanların teşebbüslerini, onların kendi amaçlarıyla kesin ve empirik bilim icracılarının problemleri arasına belirgin bir çizgi çekerken karşılaştıkları problemlere tek tek her durumda dikkat çekerek, tanımlama biçimlerinden bazılarını inceleme zorunluluğu bulunmaktadır. Burada kısaca dört görüşü ele alacağız: Bu görüşler metafiziği, (1) varolana veya gerçekten varolana ilişkin bir araştırma; (2) görünüşün tersine, gerçekliğin bilimi; (3) bir bütün olarak dünyaya ilişkin bir inceleme; (4) bir ilk ilkeler teorisi diye...

Metafizik Terimin Kökeni

I. Metafiziğin Doğası ve Kapsamı Terimin Kökeni Metafizik terimi, etimolojik açıdan pek aydınlatıcı bir terim değildir. O, "fizikten sonra gelen" anlamını taşır; buna göre, metafizik Aristoteles'in ilk öğrencileri tarafından, Aristoteles'in, *William Henry Walsh ve Bruce Withington Wilshire tarafından kaleme alınmıştır. onun kendisinin ilk felsefe adını verdiği konu üzerine olan denemesinin içeriğine atıfta bulunmak üzere kullanılan deyimdi ve Aristoteles'in ilk editörlerinden biri olan Rodoslu Andronikosça bu denemenin başlığı olarak kullanıldı....

Paradigmalar Thomas Kuhn

Thomas Kuhn (1922- ) Ohio, Cincinati doğumludur. Aslın­da Harvard Üniversitesi'nden fizikçi olarak mezun olan Kuhn, James Conant'ın etki­siyle bilim tarihiyle ilgilenme­ye başladı. 1961'de radyo...

Eğitimli Nedir? Eğitimli Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : 1. kelimenin ingilizcesi:

Altbolum Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "altbölüm" ne demek?1. Yazılarda bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım Altbölüm kelimenin ingilizcesi: n. subdivision, subsection

Kasım Paşa Camii ve Külliyesi -Beyoğlu- Tarihçe, Mimari, Hakkında Bilgi

Kasım Paşa Camii ve Külliyesi. Esası XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan ve XIX. yüzyılda bugünkü şeklini alan külliye. XVI. yüzyılın ilk yarısında Kanunî...

Eziliş Nedir? Eziliş Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "eziliş" ne demek?1. Ezilmek eylemi ya da biçimi