Etiket: Kökeni

Metafizik Terimin Kökeni

I. Metafiziğin Doğası ve Kapsamı Terimin Kökeni Metafizik terimi, etimolojik açıdan pek aydınlatıcı bir terim değildir. O, "fizikten sonra gelen" anlamını taşır; buna göre, metafizik Aristoteles'in ilk öğrencileri tarafından, Aristoteles'in, *William Henry Walsh ve Bruce Withington Wilshire tarafından kaleme alınmıştır. onun kendisinin ilk felsefe adını verdiği konu üzerine olan denemesinin içeriğine atıfta bulunmak üzere kullanılan deyimdi ve Aristoteles'in ilk editörlerinden biri olan Rodoslu Andronikosça bu denemenin başlığı olarak kullanıldı....

Bilinçdışına İtim Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

Bilinçdışına itim, (Fr. refulment, İng. represion.) gerçekleştirilmesi uygun görülmeyen içgüdüsel isteklerin ya da bunların belli düşünce, imaj ve tasarım kılığına bürünmüş temsilcilerinin ...

Edip Ayel Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Edip Ayel (İstanbul 1894-İstanbul 1957) Şâir. Galatasaray Sultanisi ile Paris Yüksek Ziraat Okulu’nu bitirdi (1914). İstanbul liselerinde Fransızca öğretmenliği yaptı, 1955 yılında bu görevden emekli...

Velid Ebüzziya Kimdir, Hayatı, Gazeteciliği

Abdurrahman Velid Ebüzziya. Türk gazeteci, yayımcı (D. İstanbul 1881 - Ö. 11 Ocak1945). Ebüzziya Tevfik Bey'in oğlu. Galatasaray lisesi'nde, Saint Benoit'da ve İstanbul Hukuk Mektebi'nde...

Hukukun Taraflılığı

Hukukun Taraflılığı Klasik hukuk yaklaşımlarının en belirgin özelliği, hukukun tarafsızlığına yaptıkları vurgudur. Söz konusu yaklaşımların hemen hepsine egemen olan anlayış, hukuk adı verilen kurum ya...