Etiket: Horkheimer

Max Horkheimer Hayatı ve Eserleri

14 Şubat 1895’de Stuttgart’da Yahudi bir fabrikatörün oğlu olarak doğdu. 1911’de liseyi bıraktı ve ticaret öğrenimine başladı. 1919’da liseye yeniden başladı. 1919-22 arasında Münih, Freiburg/Breisgau ve Frankfurt/Main’da psikoloji ve felsefe öğrenimi gördü. 1922’de H. Cornelius’un yanında Frankfurt/Main’da Teolojik Yargı Gücünün Antinomileri üzerine doktora yaptı. Theodor W. Adorno’yla dostluğu başladı. 1923’te F.J. Weil ve F. Pollock’la birlikte Sosyal Araştırma...

Todd May – Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi

Todd May – Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi : Olan ile olması gereken arasındaki gerilim, geleneksel anarşizmden Marksizm’e, Eleştirel Kuram’dan postyapısalcılığa kadar siyaset felse­fesinin ana...

Ebû Cafer et-Tüsî kimdir? Hayatı ve eserleri

Ebû Cafer et-Tüsî kimdir? Hayatı ve eserleri: Muhammed b. el-Hasen b. Alî, Şia fükahâsının büyüklerindendir. (385) târihinde dünyâya gelmiş, bilâhare Bağdat’ta ikâmet etmiş,...

Rahip Rahib Nedir Ne Demektir Anlamı, Kur’an’da Rahib

Rahib (ar.  s.)Arabça, korkmak manâsına olan r h b kökünden ism-i fâil olan Râhib, Dünya ile alakasını kesip, ibadet için manastıra çekilen hıristiyana verilen...

Ağır uyku Nedir Ne Demek Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "ağır uyku" ne demek?1. Uyanması kolay olmayan derin uyku Ağır uyku kelimenin ingilizcesi: deep sleep

Abideleşme Nedir Ne Demek, Hakkında Bilgi

Abideleşme nedir? Anıtlaşma