Etiket: Fikirleri

Descartes Hayatı Fikirleri

René Descartes Felsefedeki en ünlü söz, Descartes'e ait : "Cogito ergo sum." ( Düşünüyorum, öyleyse varım. ) Descartes Hayatı Fikirleri Descartes tarihçesi 1596 Rene Descartes 31 Martta doğdıı 1606 La Fleche'de Cizvit Kolejine başlar. 1614-1616 Poitiers'de hukuk derecesi için çalışır. 1618 Hollanda'da Orange Prensi’nin ordusuna yazılır; fizikçi Beckman ile tanışır. 1619-1628 "Dünya kitabını çalışarak” Avrupa boyunca gezer. 1619 Onu hayatını düşünceye adamasına ikna eden rüyalar görür. 1620 Bavyera'da...

Mim Kemal Öke Kimdir, Hayatı, Eserleri

Mim Kemal Öke. Türk cerrah profesörü, operatör (İstanbul 1884 - 1955).

Amir bin Füheyre Kimdir, Hayatı, Hz. Muhammed ve Ebu Bekir ile Hicret Eden...

Ebû Amr Âmir b. Füheyre et-Teymî (ö. 4-625) Hz. Muhammed ve Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye hicret eden sahâbî. Hz. Peygamber henüz Dârülerkam'a çekilmeden önce müslüman...

Muhammed bin Abdullah el-Hani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Muhammed b. Abdillâh b. Mustafâ el-Hânî (ö. 1279/1862) Nakşibendî-Hâlidî şeyhi. 1213'te (1798) Hama-Halep yolu üze­rinde bulunan Han (Hân-ı Şeyhûn) köyün­de doğdu. Hayatı hakkındaki bilgiler, ge­niş...

Allah vere de Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Allah vere de nedir? İyi dilek anlatır Cümle içinde kullanımı Allah vere de yağmur yağmasa.

Paul von Hindenburg Kimdir, Hayatı, Dönemi, Eserleri, Hakkında Bilgi

HİNDENBURG, Paul von (1847-1934) Alman asker ve devlet adamı. 1925-1934 arasında Weimar Cumhuriyeti döneminde cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff von Hindenburg 2 Ekim...