Etiket: din sosyolojisi

Max Weber’in Tarihî ve Sistematik Din Sosyolojisi

Max Weber’in Tarihî ve Sistematik Din Sosyolojisi Din olaylarının sosyolojik olarak incelenmesinin özel bir araştırma alanını teşkil etmesi şeklinde ortaya çıkan bu olayda ise en büyük pay Alman din sosyoloğu Max Weber (1864-1920)’e ait olmuştur. Gerçekten de Weber, ilk sistematik ve bağımsız din sosyolojisi ilminin kurucusudur. Zira Weber, sosyoloji tarihi içerisinde Dilthey ve Ric- kert’ten gelen “Manevî Bilimler” akımına bağlı...

Pozitivist Felsefe ve Tekâmülcü Din Nazariyeler – Din Sosyolojisinin Doğuşu

Pozitivist Felsefe ve Tekâmülcü Din Nazariyeler Comte’un Pozitivist Sosyolojisinde Din Pozitivist felsefenin en büyük temsilcisi ve sosyoloji ilminin isim babası olduğu gibi, aynı zamanda 1854 te yayınladığı sosyoloji araştırmasının başlığına “Din” kelimesini de koymakla, dinî inançları in san kaderinin en etkili ve en fiilî temel faktörü sayarak meşhur Üç Hal Kanunu’mı dinin karakteri üzerine kurmak ve böylece âdeta din sosyolojisinin de kurucusu...

Din Sosyolojisi Kitap Okuma Listesi

Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler! Açık kaynaklarda hiçbir din sosyolojisi kitap okuma listesinin olmaması sebebiyle bir kitap okuma listesi hazırlama zarureti hasıl olmuştur. Çünkü pek çok farklı seviyedeki öğrencilerimiz zaman zaman bu tür taleplerde bulunmakta ve bizler de bireysel olarak kitaplar tavsiye etmekteyiz. İfade etmeliyim ki açık kaynaklarda farklı üniversitelerin sosyoloji bölümleri doktora yeterlilik için değişik listeler yayınlamış görünmektedir. Ancak...

Maksure Nedir Ne Demektir, Anlamları

Maksure (arpç.i.ç. makasîr)Camilerin kenar ve köşelerine yapılan etrafı parmaklıklı zeminden bir parça yüksekçe yerler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Zeminden çok yüksek olursa "mahfil"...

Murad-ı Buhari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Eserleri1. Câmiu müfredâti'l-K.ur'ân. Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alınan eser, müellifin hayatından bahseden bir kısım kaynak­ta belirtildiği gibi tefsir değil bir ulûmü'l-Kur'ân çalışmasıdır....

Küçük Ayasofya Camii (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

tarihi_eserler_4/kucuk ayasofya camiii" 253" 158" Küçük Ayasofya Camii İstanbul'un Küçük Ayasofya semtindeki cami kiliseden camiye çevrilmiştir. 6. yüzyıldaki Ahagios Petros ve Ahagios...

Abdülahad Davud Kimdir, Hayatı, Rahiplikten İslam’a Geçen İlahiyatçı

Abdülahad Dâvûd (1866-1930 ) Râhib iken müslüman olan ve Hıristiyanlığa reddiye yazan ilâhiyatçı. Asıl adı David Benjamin Keldânr'dir. 1282'de (1866) İran'da Urmiye'de doğ­du. İlk tahsilini...

Menemenlizade Mehmed Tahir Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

Menemenlizâde Mehmed Tâhir (1862-1903) Şair ve yazar. Adana'nın Karaisalı kazasında doğdu. Yörenin tanınmış ailelerinden Menemen-liler'e mensuptur. Babası Dâire-i Celîle-i Uzmâ Telgraf Kalemi müdürü Hâşim Habib...