Tacettin Sultan Camii (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

tacettin camii.png” border=”0 Hamamönü mevkii Şair Mehmet Akif Ersoy sokağında bulunmaktadır, Karacabey İmareti yakınında bulunan cami, aynı adı taşıyan türbeye bitişik, kesme taş duvarlı, kiremit çatılıdır. Planı uzunlamasına dikdörtgen ve son cemaatlidir. Türbe batısında yer alır.