Tablhane Nedir, Ne Demektir Osmanlı’da Tablhane

0
41

Tabl-Hâne

Osmanlı Devleti’nde pâdişahlara mahsus saray mehterhânesinin adıdır. “Tabl ü alem mehterhânesi” de denilirdi. İslâm ve Türk devletlerinde resmî ve askerî, saltanat alâmeti sayılan bir askerî musikî teşkilâtı mevcuttu. Osmanlılarda ’’mehter-hâne” adını alan bu
teşkilat için, aynı manâda bazen “nevbehâne” ve “nakkâre-hâne” tâbirleri de kullanılmıştır.

Tabl-hâne’nin esasını, çeşitli büyüklüklerdeki davullar teşkil ederdi ki, en büyüklerine “kös” denilmiştir. Ordu ile birlikte savaşlara katılan tabi hâneler, askerin mâneviyâtını yükseltmekte büyük rol oynamışlardır.