Suut Kemal Yetkin Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

YETKİN, Suut Kemal (1903-1980)

Türk yazar, eleştirmen ve sanat tarihçisi. Cumhuriyet dönemi sanat ve düşün yaşamının önde gelen adların-dandır.

13 Eylül 1903’te Urfa’da doğdu, 18 Nisan 1980’de Ankara’da öldü. Fransa’da felsefe öğrenimi gördü. 1933’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, ertesi yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde estetik ve sanat tarihi doçenti olarak görev aldı. 1939’da Milli Eğitim Bakanlığı güzel sanatlar genel müdürlüğüne atandı. 1942’de profesör oldu. 1942-1950 arasında iki dönem Urfa milletvekilliği yaptı. 1950’de Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi’nde İslam Sanatları Kürsüsü’nü kurarak öğretim üyeliğine döndü. 1959-1963 arasında Ankara Üniversitesi rektörlüğünde bulundu. 1964’te konuk profesör olarak gittiği ABD’den döndükten sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sanat tarihi dersleri verdi.

Çok yönlü bir yazar ve bilim adamı olan Suut Kemal Yetkin şiirle başladığı yazarlığı sonraki yıllarda eleştiri ve deneme alanlarında sürdürmüş, 1947’de Sanat ve Edebiyat gazetesini çıkarmıştır. Yalın bir anlatımla kaleme aldığı edebiyat ve estetik konularındaki denemelerinde bu türün önemli örneklerini vermiştir. Eleştiri yazılarında daha çok hümanist ve evrensel bir sanat anlayışını desteklemiş, sanatta ideolojiye yer olmadığını savunmuş, belirli bir akımın sözcülüğünü yapmaktan kaçınmıştır. Türk sanatı konusunda sistemli çalışmalar yapmıştır. Bu bağlamda 1959’da Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi’nin toplanmasına da öncülük etmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Estetik, 1931; Büyük Mustaripler, 1932; Sanat Felsefesi, 1934; Filozof i ve Sanat, 1935; Ahmed Haşim ve Sembolizm, 1938; Edebi Meslekler, 1941; Sanat Meseleleri, .1945; Leonardo da Vinci’nin Sanatı, 1945; Edebiyat Üzerine, 1952; İslam Mimarisi, 1954; Günlerin Götürdüğü, 1958; Şiir Üzerine Düşünceler, 1969; Estetik Doktrinler, 1972; Estetik ve Ana Sorunlar, 1979.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi