Sümbül/Sünbül Sinan Efendi Kimdir, Hayatı, Tarikatı

Sünbül Sinan ( Merzifon 1480 – İstanbul 1530) Mutasavvıf, Halvetiye tarikatının Sünbüliyye kolunun kurucusudur.

Asıl adı Zeyneddin Yusuf’dur. Merzifon civarındaki “Borlu” kasabasında doğdu (1480). Babasının adı Ali, dedesininki ise Kaya Bey’dir. Asıl adından çok “Sünbül Sinan” lâkabıyla tanınan Zeyneddin Yusuf, İstanbul’da tahsil gördükten sonra Cemal Halvetî’ye intisab ederek onun müridi olmuştur. İstanbul’un Fatih ilçesinde Koca Mustafa Paşa Camii’nin avlusundaki dergâha derviş olarak giren Sünbül Sinan, kısa zamanda şeyhi tarafından sevilerek halifeliğe yükseltilmiştir.

Sünbül Sinan “irşada” memur edildiğinde Mısır’a giderek Camiü’l-Emir’de halkı irşada başladı. Şeyhin vefatından sonra vasiyeti ile hem kızı Safiye Hanımla evlenen hem de dergâha postnişîn olan Sünbül Sinan tam otuz üç yıl irşad vazifesine deyam etti.

1530 yılında İstanbul’da vefat eden şeyh, Koca Mustafa Paşa Camii avlusundaki türbede gömülmüştür.

Çok âlim bir zat olan Sünbül Sinan, zamanın padişahları II.Bayezid ve Yavuz Sultan Selim’den hürmet gördü. Tasavvuftaki derin bilgisi sayesinde kurduğu tarikata pek çok bağlanan olmuştur.