Sultan Sencer Kimdir, Hayatı, Dönemi Kısaca, Özet

Sencer

Ahmed Sencer. Büyük Selçuklu Devleti’nin son hükümdarı.

Sultan Melikşah’ın oğlu olup 1086 tarihinde Sincar’da doğdu. Çocukluk devri Selçuklular’ın fetret devrine rastladığından talim ve terbiyesiyle yeterince ilgilenilemedi. Sultan Berkyaruk tarafından Horasan’a melik tayin edilen Sencer, Sultan Muhammed Tapar zamanında da aynı görevi sürdürdü ve Gaznelileri Selçuklulara tâbi kıldı. Sultan Muhammed Tapar’ın ölümü üzerine onun yerine geçen yeğeni Sultan Mahmud’u 1119 Ağustosunda Save’de mağiub ederek Büyük Selçuklu sultanı oldu. 9 Eylül 1141 tarihinde Katvan sahrasında Karahitaylar’a yenildi. 1153’de Oğuzlar tarafından mağiub ve esir edildi. 1156’da esaretten kurtulduysa da çok geçmeden 22 Nisan 1157’de öldü.