Tarihi Eserler

Süleymaniye Külliyesi Tarihi, Yapımı, Nrededir

Süleymaniye Külliyesi. Kanuni Sultan I.Süleyman’ın, Mimar Sinan’a yaptırdığı 13 Haziran 1550’de yapımına başlanmış ve 15 Ekim 1557 tarihinde bitirilmiş bir eserdir. İnşasında 1713’ü Müslüman, toplam 3523 işçi çalıştırılmıştır. Peçevi Tarihi’ne göre, Külliye inşasına 896.360 filori (Avrupa menşeli altın para) ve 82.900 akçe harcanmıştır.  Bozcaada, İzmit, Mut, Ezine, Gazze ve Lübnan gibi farklı yerlerden taş örnekleri ve sütunlar İstanbul’a taşınmış; Külliye’nin yapımında kullanılmak için İmparatorluk topraklarının çeşitli yerlerinden malzemeler getirtilmiştir.

Konum ve Bölümleri

Günümüzde Fatih ilçesi sınırlarında adını da külliyeden alan Süleymaniye semtinde bulunan Süleymaniye külliyesi Osmanlı külliyeleri içinde Fatih külliyesinden sonra ikinci büyük külliyedir. Külliye İstanbul yarımadasının Haliç, Marmara, Topkapı Sarayı ve Boğaziçi’ni gören ortadaki en yüksek tepesinde inşa edilmiştir.

Külliye 15 bölümden oluşur;

 1. Süleymaniye Camii
 2. Rabi Medresesi
 3. Salis Medresesi
 4. Evvel Medresesi
 5. Sani Medresesi
 6. Tıp Medresesi
 7. I. Süleyman Türbesi
 8. Hürrem Sultan Türbesi
 9. Türbedar Odası
 10. Bimarhane
 11. Darüzziyafe
 12. Darülhadis Medresesi
 13. Tabhane
 14. Mimar Sinan Türbesi
 15. Hamam

Külliye’nin merkezini cami olarak kabul ettiğimiz zaman, diğer yapıların bu merkezin etrafında şekillendiğini göreceğiz.

Külliye’nin Tıp Medresesi ile birlikte toplam altı medresesi vardır. Bu Medreselerden, Cami’nin Beyazıt yönündeki Evvel ve Sani Medresesi, bugün Süleymaniye Kütüphanesi olarak kullanılıyor. Bu iki medresenin yanındaki Tıp Medresesi’nin bir bölümü yol çalışmalarında yıkılmış, kalan kısım da hastaneye dönüştürülmüştür. Tıp Medresesi’nin sağına ve cami bahçesinin çaprazına düşen yapıysa, Osmanlı Dönemi’nde akıl hastanesi olarak kullanılan Bimarhane’dir.

Külliye’nin kuzeybatısına düşen yolda ve cami bahçesinin karşısında Külliye yemekhanesi Darüzziyafe ve Külliye misafirhanesi olan Tabhane bulunur. Bu yolun bitiminden sağa dönüşte göze çarpan üçgensi ve mütevazı türbe Mimar Sinan’a aittir. Cami duvarının yüksek kaldığı bu yolun yüz metre kadar ilersinde Salis ve Rabi medreseleri ve Rabi Medresesi’nin sağındaki ara yoldaysa Külliye Hamamı görülür. Külliyede bulunan son Medrese de bu yolun az ilersinde bulunan Darülhadis Medresesidir.

Külliye’de biri I. Süleyman’a diğeri de eşi Hürrem Sultan’a ait olmak üzere iki türbe vardır,  bu türbeler sekizgen plan üzerine kubbeli olarak inşa edilmiştir. Türbelerde kullanılan bitkisel motifli çiniler sanatsal niteliğe sahiptir. Külliye haziresinde ise dönemin ileri gelenleri medfundur.

İlgili Makaleler