Süleyman Sami Kepenek Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

31

Süleyman Sami KEPENEK, idareci (Çanakkale 1881-İstanbul 1955).

Mülkiye Mektebi’ni bitirdi (1903). Kaymakamlık ve mutasarrıflık yaptı. 1920’de Çanakkale’den milletvekili seçilerek Meclisi Mebusan’a girdi. Bitlis (1921) ve Elazığ valiliklerinde bulundu (1921-1923). Çanakkale belediye reisliği yaptı. Kars valisiyken İstanbul valiliğine atandı (1924); üç yıl sonra bu görevden ayrıldı. Bir süre serbest çalıştı, sonra Sivas valiliğine getirildi (1928). 1935’te emekliye ayrılınca İller Bankası genel müdürü oldu. 1945’te bu görevden istifa etti.