Süleyman Şah’ın Mezarı

27

Süleyman Şah’ın mezarı

Kuzey Suriye’de, Fırat ırmağının sol kıyısında bulunan Caber kalesinin eleğindeki kümbette, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Sultan Osman’ın büyükbabası Süleyman Şah’a (XII.-XIII. yy.) ait mezar Abdülhamid II tarafından onarılmış ve Fransızlar’la yapılan Ankara Antlaşması’nın (20 ekim 1921) dokuzuncu maddesi uyarınca kale, mezar ve çevresiyle birlikle 8 797 m2’yi bulan toprak parçasının haricez memleket olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olması, burada türk (koruyucuların bulundurulması ve kaleye türk bayrağının çekilmesi kararlaştırılmıştı. Bu madde Lozan Barış Antlaşması’nda da aynen yer almış, 1972’de ise Fırat ırmağının yatağında yapılan değişiklikte bu toprak parçasının yeri kaydırılmıştı.