Süleyman -Peygamber- Kimdir, Hayatı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

33

SÜLEYMAN (İÖ 10. yy)

Israiloğulları peygamberi ve kralı. Güçlü bir merkezi yönetim oluşturmuştur.

Süleyman’ın (Solomon) doğum-ölüm tarihleri ve yerleri bilinmiyor. Israiloğullan peygamberi ve kralı Davud’un oğludur. Güçlü bir monarşi kuran babasının ardından İÖ 962’de (bazı kaynaklarda İÖ 970) kral olan Süleyman, 40 yıl kadar egemenlik sürmüştür. İsrailoğulları’mn en büyük kralı olarak’ kabul edilen Süleyman, Mısır sınırından, Fırat Irmağı’na değin uzanan geniş ve güçlü bir krallık devraldı. Karşıtlarını sindirerek ve çok sayıda diplomatik evlilikler yaparak konumunu güçlendirdi. Bu arada Mısır firavununun kızıyla da evlendi. Deniz ve kara ticaretinde önemli bir merkez durumunda olan Filistin’in avantajını iyi değerlendirerek geniş bir ticaret ağı kurdu. Ticaretin yanı sıra askeri gücünü de artırdı. Ordu desteğinde çok geniş bir alana yayılan ticari amaçlı İsrail kolonileri kurdu. Büyük bir yapı programı başlatan Süleyman, imparatorluğun çeşitli bölgelerinde kaleler ve garnizon kentleri yaptırdı. Ayrıca başkent Kudüs’ü imar etti. Kentin çevresini surlarla çevirtti. İbraniler’in ilk büyük tapmağı olan ünlü Mescid-i Aksa’yı ve krallık sarayını yaptırdı.

Ülke yönetiminde güçlü bir merkezi bürokrasi oluşturdu. 12 kabileden oluşan İsrailliler’in kabileler arası ittifaklar yaparak merkezi yönetimi zayıflatmamaları için ülkeyi kabile sınırlarından farklı 12 idari bölgeye ayırdı. Bölgelerin yöneticiliğini kendi atadığı kişilere devretti. Ancak ticari ve askeri harcamaları karşılamak üzere halka ağır vergiler koyması ve yapı işlerinde zorla çalıştırması hoşnutsuzluk yarattı. Kendi kabilesi Yahuda’ya karşı daha esnek bir siyaset izlerken orta ve kuzey kabilelerine karşı sert bir tavır alması hoşnutsuzluğu daha da artırdı. Süleyman’ın ölümünden sonra tahta çıkan oğlu Rehoboam döneminde kuzey kabileleri ayaklandılar ve İsrail Krallığı’ nı kurdular. Süleyman’ın soyundan olanlar ise Yahu-da Krallığı’nı kurdular. Böylece Süleyman’ın güçlü devleti ikiye bölünmüş oldu.

Süleyman, peygamber olarak, değişik nitelikler taşıyan bir kimse olarak nitelenir. Söylencelere göre o kuşların, karıncaların dillerinden anlar, öteki bütün canlı varlıklarla konuşur, esen yellere, fırtınalara, akan sulara, çalkanan denizlere egemen olurmuş. Kutsal Kitap’ta anlatıldığına göre Süleyman’ın biri bilgelik, öteki yöneticilik olmak üzere iki üstün niteliği varmış. Bilgelikte başta gizli güçler olmak üzere, evren ve insanların bütün gizliliklerini, geleceğini bilir, olacak olanları önceden açıklarmış, Tevrat’ ta onun olduğu ileri sürülen “Meseller” birer öğüt ve atasözü niteliği taşıyan özdeyişlerdir. Yöneticilikte biri ölçülü, dengeli, haksever, öteki baskıya eğilimli, ezici, kırıp dökücü tutumu olduğu söylenir.

Süleyman, İslam ülkelerinde, özellikle doğruluk, egemenlik konusunda örnek insan olarak nitelenir. Özellikle şiirde, tahtı yeller üstünde taşınan eşsiz bir hükümdar olarak övülür.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi