Süleyman Necati Güneri Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

25

GÜNERİ, Süleyman Necati (1889-1944)

Türk siyaset adamı. Birinci TBMM’de ikinci Grup’un önde gelen kişilerin-dendir.

Kiğı’da doğdu,1 Mart 1944’te İstanbul’da öldü. İlk ve ortaöğrenimini Kiğı’da yaptıktan sonra 1911 ’de Konya Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Bir süre Konya İttihat ve Terakki İdadisi’nde öğretmenlik yaptı. 1913’te Erzurum’a giderek İttihat ve Terakki Mekte-bi’nde müdürlük ve Türkçe öğretmenliğinde bulundu. Burada Albayrak adlı bir gazete yayımlamaya başladı. Ancak 1916 ’da Ruslar’ın Erzurum’a girmesi üzerine gazetenin yayınım durduran Güneri, Konya’ ya dönerek 1918’e kadar burada İttihat ve Terakki okullarında müdürlük yaptı. 1918’de Erzurum’un ele geçirilmesiyle birlikte Erzurum’a gitti ve Albayrak gazetesini yeniden çıkardı. Erzurum Kongresi’ne Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kara-köse delegesi olarak katıldı ve divan kâtipliğine getirildi. Kongre sonunda oluşan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ilk üyeleri arasında olan Güneri, cemiyetin ilk tüzüğünü hazırlayan Kongre Tüzük Komisyonu’nda da çalıştı. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı’nda Erzurum milletvekili olan Güneri, Birinci TBMM’de de Erzurum milletvekili olarak yer aldı. 1920’de Matbuat Umum Müdürü oldu. Aralık 1920’de Ermenistan’la imzalanan Gümrü Antlaşması’nı hazırlayan kurulda delege ve Bekir Sami Bey başkanlığında Londra’ya giden kurulda danışman olarak bulundu. Birinci TBMM’de muhalefeti oluşturan ikinci Grup’un önde gelen kişilerinden olan Güneri, İzmir suikastı ile ilgili olarak Ankara İstiklal Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme sonunda beraat eden Süleyman Necati, bir süre sonra beşinci dönem Zonguldak milletvekili olarak TBMM üyeliği yaptı. Bundan sonra çeşitli okullarda tarih ve coğrafya öğretmenliklerinde bulundu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi