Tarih

Süleyman Çelebi (Şehzade) Kimdir, Hayatı, Ölümü

Süleyman Çelebi. Osmanlı fetret devri şehzadesi (D. 1377, ? – Ö. 18 Mayıs 1410, Kırklareli)

Ankara Savaşı’na dek Hayatı

Yıldırım I. Bayezid’in altı oğlundan biridir. Annesi ve çocukluğu hakkında belge bulunmamaktaysa da “Çelebi” lakabı okuyup yazar ve iyi eğitim görmüş kişilere verildiği için iyi bir Osmanlı-İslam eğitiminden geçtiği çok muhtemeldir. 1390’da Saruhan (Manisa) ve Karasi (Balıkesir) sancakbeyliğine atandı. 1393’te Bulgarlar üzerine gönderilerek 17 Temmuz 1393’te Tımova’yı, ardından Silistre, Niğbolu ve Vidin’i aldı, Bulgar krallığına son verdi. Ardından Kastamonu valiliğine atandı. 1399’da Akkoyunlular’ı Erzincan’a çekilmek zorunda bırakarak Sivas, Tokat, Kayseri ve Aksaray’ı Osmanlı egemenliği altına aldı. Sivas valiliğine atandı ve 1400’de Sivas üzerine büyük bir orduyla yürüyen Timur karşısında geri çekilerek Karasi, Aydın ve Saruhan sancaklarının idaresine geçti.

Ankara Savaşı Sonrası

Süleyman Çelebi 1402’de Ankara Savaşı’nda önemli komutasında yer almış ve Osmanlı ordusunun sol kanadı komutanı olarak görev yapmıştır. Ancak savaş kaybedilince geri çekilmeyi başararak İstanbul’a ulaştı ve Timur ordusuna esir düşmekten kurtuldu. Timur’un Anadolu’da üstünlük sağlamasından sonra ona bağlılığını bildirdi ve Timur tarafından Rumeli’deki Osmanlı topraklarının hükümdarı olarak tanındı. 1403’te Bizans İmparatoru II.Manuel’le yaptığı Gelibolu Anlaşması’yla Kartal, Pendik, Gebze ile kimi adaları, Misivri’ye kadar olan Karadeniz kıyılarını, Silivri’yi, Rumeli’de Tesalya ve Selanik’i Bizanslılar’a bıraktı. Buna karşılık Rumeli’deki Osmanlı topraklarına hükmedebilmesi için gerekli desteği sağladı. 3 Haziran 1403’te Venedikliler ve Cenevizlilerle Timur’un Rumeli’ye geçirilmemesi karşılığında ticari ayrıcalıklar tanıyan bir antlaşma yaptı. Ardından Edirne’de hükümdarlığını ilan etti.

Kardeşleri İsa Çelebi ve Çelebi Mehmed’ arasında Anadolu’da çıkan hakimiyet savaşına katıldı ve İsa Çelebi’nin Ulubad Savaşı’nda yenilerek İstanbul’a kaçması üzerine onu Bizans imparatorundan geri aldı ve 1404’te yeni bir orduyla Anadolu’ya gönderdi. Çelebi Mehmed’le yaptığı tüm savaşları kaybeden İsa Çelebi’nin öldürülmesi üzerine 1405’te Anadolu’ya geçen Süleyman Çelebi Bursa’yı aldı. Ardından Ankara’yı da ele geçirerek Çelebi Mehmed’i Amasya’ya Çekilmek zorunda bıraktı. Karamanoğulları’nın elindeki Sivrihisar’ı kuşatan Süleyman Çelebi’ye karşı Karamanoğlu Mehmed Bey’ie anlaşan Çelebi Mehmed, onu Anadolu’dan uzaklaştırmak için 1409’da kardeşi Musa Çelebi’yi Rumeli’ye gönderdi.

Ölümü

Musa Çelebi’nin kısa zamanda güçlenmesi üzerine Anadolu’da da Aydınoğulları ve Germiyanoğulları’nı karşısına almış olan Süleyman Çelebi Rumeli’ye geçmek zorunda kaldı. Musa Çelebi’yi Çatalca yöresinde yenerek Edirne’ye döndü. Musa Çelebi toparladığı yeni kuvvetlerle Sofya yakınında yaptığı savaşı kazanarak Edirne üzerine yürüdü. Süleyman Çelebi’nin gerekli önlemleri almaması ve yanlış davranışları nedeniyle çevresindeki akıncı beylerinden bir bölümü Musa Çelebi’ye katıldı.

Musa Çelebi 18 Mayıs 1410’da Edirne’ye bir baskın yaptı. Zaten sayıları azalmış ve Süleyman Çelebi’nin tutumu ve siyaseti dolayısı ile demoralize olmuş olan taraftarları bu baskına karşı koyamadı.

Bu durum karşısında az sayıda adamıyla Bizans’dan destek bulmak üzere İstanbul’a doğru kaçmaya koyuldu. Fakat Döğenciler köyüne geldiği zaman kılavuzunun köylülere Musa Çelebi’nin, Emir Süleyman’a karşılık kendilerine bahşiş vereceği sözleriye ihanete uğramış ve 18 Mayıs 1410’da köylülerce öldürülmüştür.

İlgili Makaleler