Tarih

Şükrü Bey Kimdir, Hayatı, Siyasi Hayatı, İdamı

Şükrü Bey.Türk siyaset adamı, idareci (d.1875 Kastamonu – ö. 14 Temmuz 1926 İzmir). Meclisi Mebusan’a Kastamonu milletvekili olarak girdi (1919). Eğitim ve Posta-Telgraf nazırlığı yaptı. İşgalde Malta’ya sürülen İttihatçılar arasındaydı. Sürgünden dönüşünde İzmit il genel meclisi üyesi oldu. C.H.P.’nin il genel meclisi çalışmalarına katıldı ve Trabzon valiliğine atandı. 1923’te İzmit milletvekili seçildikten sonra, C.H.P. ile ilişkisini keserek, Terekkiperver Cumhuriyet Fırkası genel merkez üyeleri arasına katıldı. İttihat ve Terakki Partisi ni tekrar kurmak amacıyle İstanbul’da yapılan toplantılarda Cavit Bey’den sonra gelen ikinci adam olarak partinin programını o hazırladı. Mustafa Kemal’e Ankara’da yapılması tasarlanan suikast planını duyurduğu için suikast yeri İzmir (Suikastı) olarak değiştirildi. Ancak 17 Haziran 1926’da planın ihbarı sonucunda yakalanan Şükrü Bey, İstiklal Mahkemesi’nin İzmir’de yaptığı yargılamadan sonra, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı değiştirme ve T.B.M.M’yi görevden alma suçundan, Saruhan milletvekili Halis Turgut, İstanbul mebusu İsmail Canbulat, Erzurum mebusu Rüştü, Ziya Hurşit, Hafız Mehmet, Sarı Efe Edip. Çopur Hilmi, emekli albay Rasim, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, eski Ankara valisi Abdülkadir ve İaşeci Kara Kemal’le birlikte idama mahkum edilerek 14 Temmuz 1926’da asıldı.

İlgili Makaleler