Suk Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
33

Sûk (ar.i.ç.Esvâk)

Çarşı, pazar, alım-satım yeri, panayır. İslâmiyet’ten önce Arabistan’ın çeşitli yerlerinde kurulan ve Sûk-ı Ukaz, Sûk-ı Mecenne, Suk-ı Zü’l-Mecâz… gibi isimlerle anılan bu panayırlarda ticâret yapılırdı. Şâirler, kendi hiciv ve medhiyelerini dinleyecek halkı da buralarda bulurdu. Sayıları 14 kadar olan bu panayırlar yolların kavuştuğu, tarafsız bir arazide ve ekseriya uzaktan görülebilen yerlerde kurulurdu.

Suk kelimesi; şehirlerdeki sokak adlarında ve mevki isimlerinde de sık sık geçer.