Süheyl Ünver Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

119

ÜNVER, Süheyl (1898- 1986, İstanbul)

Türk sanat araştırmacısı ve hekim. Tıp alanındaki çalışmalarının yanı sıra yoğun bir biçimde Türk minyatür ve süsleme sanatlarıyla da ilgilenmiştir.

İstanbul’da doğdu. Hattat Mehmed Şevki Efendi’nin torunudur. 1921’de İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Guraba ve Haseki hastanelerinde dahiliye asistanlığı yaptı, uzmanlığını tamamladı. Fransa’ya giderek 1927-1929 arasında Paris Tıp Fakültesinde Prof. H.Labbe’nin asistanlığında bulundu. Dönüşünde İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi kliniği ve farmakodinami müderris yardımcısı oldu. 1933’te doçentliğe yükseldi. 1939’da profesör, 1949’da ordinaryüs profesör oldu.

Tıp öğrenimini sürdürdüğü yıllarda Ali Rıza Bey’den resim öğrendiği gibi, devam ettiği Medresetü’l-Hattatin’de Yeniköylü Nuri, Tuğrakeş İ.H.Altunbezer ve Tahirzade Hüseyin’den tezhip ve minyatür yapmayı öğrenerek 1923’te diploma aldı. Bir yandan, 1933’te müdürü olduğu Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü’nde dersler verirken, öbür yandan da 1936-1955 arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde (bugün Mimar Sinan Üniversitesi) tezhip ve minyatür öğretmenliği yaptı. 1973’te emekli olduktan sonra özel arşiv ve kitaplarının bir bölümünü Süleymaniye Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü’ne bağışladı. Çeşitli uluslararası kuruluşlara üye olan Ünver 1986’daki vefatına kadar sanat tarihi ve Türk kültürü konularındaki çalışmalarını sürdürmüştür. Tıp ve bilim tarihi ile Türk minyatür ve süsleme sanatları konularında yaptığı yayımların sayısı 2000’i aşmıştır.

Süheyl Ünver manzara resimlerinde Hoca Ali Rıza’nın etkisinde kalmış, tezhipte ise klasik türde yapıtlar üretmiştir. Sonraları Türk tarzı süslemeye önem vermiş, minyatür sanatında özellikle portre alanında çalışmıştır. Çeşitli zamanlarda açtığı kurslarda yetiştirdiği öğrencileri onun çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

• YAPITLAR (başlıca): İslam Tababetinde Türk Hekimlerinin Mevkii ve İbni Sina’nın Türklüğü, 1937; Anadolu Beylikleri ve Tıp Tarihimiz, 1938; Yılan Remzi ve Selçuklu Tababeti, 1939; ilim ve Sanat Bakımından Fatih Devri Albümü, 1943; Türk Göz Hekimliği Tarihine Ait Notlar, 1946; Ressam Nigarî, 1946; Hattat Ahmet Karahi-sari, 1948; Ali Kuşçi, 1948; Ressam Nakşî, Hayatı ve Eserleri, 1949; Ressam Levnî, Hayatı ve Eserleri, 1949; Hekimbaşı ve Hattat Kâtipzâde Mehmet Refi Hayatı ve Eserleri, 1950; Müzehhip Karamam, 1951; Amasyalı Hamdullah Efendi ve Tıp Tarihimizdeki Yeri, 1953; Türk Yazı Çeşitleri ve Bazı Faideli Bilgiler, 1953; Hattat Ali b.Hilâl, Hayatı ve Yazılan, 1958; Türk ince Oyma Sanatı, 1980.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi