Şübühat İslamda Şüpheli Şeyler Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
44

Şübühât (ar.i. şübhe’nin ç.)

Tereddüd, kararsızlık, kesin bilgi edinememekten doğan zihin karışıklığı manâsına gelen “Şübhe” kelimesinin çoğulu olup, helal veya haram olduğum dair açık bir delil bulunmayan, bu sebeple de hakkında kesin hükme varılamayan şer’i mesele için kullanılan fıkhîbr terimdir.

Bu nevi konular için, “Şübühât” tâbirinin bizzat Resulullah tarafından kullanıldığını gösteren ve ilim adamlarınca İslâm’ın temel prensiplerinden biri sayılan meşhur hadiste şöyle buyurulmuştur:

“Helâl olan şeyler bellidir; haram olanlar da bellidir. Bu ikisi arasında ise (helal mi, haram mı olduğu) şüpheli olan şeyler vardır. Şübühât’tan (şüpheli şeylerden) sıkınan kimse, dinini, ve şerefini korumuş olur; şüpheli şeylere dalan da, koru etrafında koyunlarını otla ön çoban gibi haram işleme tehlikesi ile karşı karşıya bulunur…”