Suat Hayri Ürgüplü Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ÜRGÜPLÜ, Suat Hayri (1903-1981)

Türk siyaset adamı. 1965’te sekiz ay başbakanlık yapmıştır.

Şam’da doğdu, 26 Aralık 1981’de İstanbul’da öldü. Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi’nin oğludur. 1922’de Galatasaray Lisesi’ni, 1925’te İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. 1926-1929 arası Yunan Ahali Mübadelesi Hakem Mahkemesi’nde yargıçlık yaptı. 1929-1932 arası İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde yargıç olarak çalıştı.

1939-1946 arasında iki dönem Kayseri milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 15 Mart 1943- 19 Şubat 1946 arasında II.Saraçoğlu hükümetinde gümrük ve inhisarlar (gümrük ve tekel) bakanlığı yaptı. Bu dönemde kahve yolsuzluğuna karıştığı savıyla Yüce Divan’da yargılandı ve aklandı. Demokrat Parti listesinden bağımsız olarak Kayseri milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Danışma Meclisi’nde Türk kurulu başkanlığı ve bu mecliste ikinci başkanlık yaptı. 1952’de Bonn, 1955’te Londra, 1957’de Washington, 1960’ta Madrid büyükelçiliklerinde bulundu.

1961’de Adalet Partisi listesinden bağımsız olarak Kayseri senatörü seçildi. 28 Ekim 1961- 6 Kasım 1963 arası Cumhuriyet Senatosu başkanlığı yaptı. 20 Şubat- 22 Ekim 1965 arasında görev yapan koalisyon hükümetinin başbakanlığını yürüttü. 1966’da cumhurbaşkanı Sunay tarafından kontenjan senatörlüğüne getirildi. Nihat Erim’in 17 Nisan 1972’de istifa etmesi üzerine başbakanlığa atandıysa da bakanlar kurulu listesinde yapması istenilen değişikliği kabul etmeyerek 13 Mayıs 1972’de görevi iade etti. 1972’de senatodaki görevi sona eren Ürgüplü son yıllarını siyasetten uzak geçirdi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi