Ana Sayfa Felsefe Yazıları Soy Nedir? Tanımı

Soy Nedir? Tanımı

0

filozof-3/soy-agaci Soy

Kan bağı ile birbirine bağlı olanlar, aynı atadan gelenler topluluğu. Bugünkü konuşma dilimizde soy deyimi yerine “ırk” kelimesi de kullanılmakta ise de, ırk kavramı daha kapsamlıdır ve soyu da içerisine alır. Aynı soydan gelen kişilerde bilhassa fiziki Özellikler açısından ve bazı ruhi özellikler yönünden benzerlikler görülür.

Soy bağı anaya veya babaya göre, yahut da hem anaya hem de babaya göre olabilir. Anaya göre ise, çocuk kadının ailesine aittir ve erkek bağımlı durumdadır, babaya göre ise, çocuk erkeğin ailesine aittir ve kadın bağımlı durumdadır.

Soy bağını anneye göre belirleyen toplumlar tarih boyunca oldukça az görülmüştür. Soy bağının babaya göre belirlenme durumu çok daha yaygındır. Günümüzde de modern toplumlarda soy bağı babaya göre oluşmakla ve çocuklar babanın soyadını taşımaktadırlar.

Hüseyin PEKER – SBA

Soy

a.
1. Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale: “Bizler hadi neyse böyle biraz gülünç bir adamın hafif adına katlanalım ama yarın, bizim soyumuzdan kimlerin yetişeceğini kim bilir.” -M. Ş. Esendal.

2. Cins, tür, çeşit. 3. sf. İyi ve üstün nitelikleri bulunan. 4. esk. Manzum söz: “Boy boyladı, soy soyladı.� -Dede Korkut.
TDK Güncel Türkçe Sözlük