Sosyoloji Okuma Listesi – Önerileri

SOSYOLOJİ TARİHİ 

Hans Freyer, Sosyoloji Kuramları Tarihi, Doğu-Batı Yayınları, terc. M. Rami Ayas, Doğu-Batı Yayınları, 2012
Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, Kırmızı Yayınları, 2010
Robert Nisbet ve Tom Bottomore, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Haz. Mete Tunçay ve Aydın Uğur, Kırmızı Yayınları, 2010
Lewis Coser, Sosyolojik Düşüncenin Ustaları, Çev. Himmet Hülür, İbrahim Mazman ve Serhat Toker, Deki Basım Yayım, 2010
Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Agora Yayınları , 2010

KLASİK SOSYOLOJİ 
Auguste Comte, Pozitif Felsefe Kursları, Çev. Erkan Ataçay, Sosyal Yayınları, 2001
Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto, Çev. Levent Kavas, İthaki Yayınları, 2003
Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı Önsöz, Çev. Sevim Belli, Sol Yayınları, 2005
Emile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2006
Emile Durkheim, İntihar, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2006
Emile Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2010
Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Milay Köktürk, BilgeSu Yayınları, 2011
Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları, 2008
Georg Simmel, Bireysellik ve Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 2009
Georg Simmel, Modern Kültürde Çatışma, Çev. Tanıl Bora/ Elçin Gen/ Nazile Kalaycı, İletişim Yayınları, 2003
Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, Çev. Ümit Tatlıcan, İletişim, 2009
Stephen P. Turner, Sosyal Teori ve Sosyoloji: Klasikler ve Ötesi, Haz. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2008