Sosyal Sistem Nedir ?

Sosyal Sistem
Genel olarak sistem, kısımları yapı itibariyle birbirine bağlı ve parçalarının biri üzerinde meydana gelen değişikliğin öteki unsurlara da etki yaptığı bir bütünü ifade eder. Toplumda kişi ve gruplar arasındaki münasebetler belli bir sisteme göre işler. İşte buna sosyal sistem denir. Her sosyal sistem içinde, işleyiş bakımından ona bağlı birtakım alt-sistemler yer alırlar. Akrabalık, eğitim, ekonomi, siyaset, ahlâk, din alt-sistemleri bunlardandır. Esasen sosyolojik olarak bütün toplum bir bakıma bir toplumsal sistemdir.