Sosyal Norm Nedir ?

Sosyal Norm Nedir ?
Toplum hayatında kişilerin ve grupların tavır ve hareketlerini belirleyen kurallara sosyal norm adı verilmektedir. Toplumsal normlar, kuralları ve otoriteyi belirten standartlara göre oluşmuşlardır; kendilerine uyulması beklenir ve bunu sağlamak üzere müeyyideler oluşmuştur. Bir toplumun kültürü aslında büyük ölçüde bunormlar- dan meydana gelmektedir. Bu bakımdan sosyal normlar toplumsal yapının da önemli bir parçasını oluştururlar. Toplumsal normlar, grup içerisinde öğrenme yoluyla kazanılırlar ve bunlara uyulmuş olması toplum içerisinde sosyal düzenin tesisini sağlar. Onlar zamanla değişebilmekle birlikte, gerçekte bir toplum içerisinde büyük bir sürekliliğe sahiptirler. Çünkü toplumsal normlar birçok durumlarda dine dayanırlar.