Din Sosyolojisi

Sosyal Kurum Nedir ?

Sosyal Kurum
Sosyal “kurum” (müessese)lar bir toplumda çoğunluk tarafından paylaşılan ve bazı temel grup ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik davranış örüntüleridir. Onlar; kanunlar, tüzükler veya örf ve âdete yahut dine dayalı yerleşmiş usûllerdir; değer yüklüdürler; kültürün önemli bir parçasını oluştururlar; yapılanmış, örgütlenmiş ve eşgüdümlüdürler; bu bakımdan da oldukça sürekli bir içeriğe sahiptirler. Bir toplumda din, toplumsal kuramların en önemlilerinden birini oluşturur.