Sosyoloji Tarihi

Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Hizmet Çalışanı Ne İş Yapar

 

Sosyal hizmet uzmanı ya da sosyal hizmet çalışanı ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve toplulukların sorunlarını tanımaları, sa­hip oldukları olanakları kullanmaları, çevredeki olanakları araştırmaları ve yarar­lanmalarına yönelik hizmet veren uzmanıdır. Ülkemizde üniversitelerin Sosyal Hiz­met Bölümlerinden mezun olan bu meslek grubundaki çalışanlar psikolog ve psi- kiyatristen farklı olarak daha çok aile ortamı, çalışma koşulları, okul ortamı ya da sosyal çevrede çeşitli düzenlemeler yaparak bireyin sorunlarının azaltılmasına ve bireyin gelişimine katkı sağlamaya çalışırlar. Örneğin, özürlü bir çocuğa sahip olan aileyi ziyaret ederek bu çocuğun sağlıklı gelişmesine olanak verecek şekilde aile ortamının düzenlenmesi, ailenin bilgilendirilmesi, çevredeki eğitim olanaklarının araştırılması, özürlü çocuğun doğru okula yerleştirilmesi, okulda gerekli düzenle­melerin yapılması gibi faaliyet alanlarında çalışma yaparlar (Trull, 2005).