Sosyal Fonksiyon Nedir ?

Sosyal Fonksiyon
Fonksiyon terimi statü, mevki, meslek, iş ve uğraş manâlarını ifade eder. Belli bir mevki işgal eden kişinin yükümlülüğü altında bulunan görevlere “fonksiyon” (işlev) denir. Sosyal sistemin bütününe göre unsurlarının işleyiş biçimi onların fonksiyonunu meydana getirir. Buna göre sosyal fonksiyon, sosyal sistemin parçalarının, onun düzenli işleyişine yaptıkları katkı olmaktadır. Şüphesiz fonksiyon terimi “fonksiyonsuzluk” veya bozuk fonksiyon (dysfunction) kavramını da beraberinde getirmektedir. Toplum hayatında ve dolayısıyla da sosyo- lojıde, bu tür kavram çiftleri ile dinin ve dinî yaşayışın kayda değer ilişkileri bulunmaktadır.