Edebiyat

Sorma Hocam Şiiri Rıza Tevfik Bölükbaşı Şiirleri

Sorma Hocam

Bana sual sorma, cevap müşküldür,
Her sırrı ben sana açamam hocam!
Hakkın hazinesi darı değildir,
Cami avlusunda saçamam, hocam.

Kayd-i âhiretle düşmem mihnete,
Ben burda memurum şimdi hizmete,
Hayvan otlatırken gidip cennete,
Sana hulle donu biçemem, hocam.

Miracı anlatma, eşek değilim,
Bildiğin kadar da melek değilim,
Günahkâr insanım, ördek değilim,
Bu ağır gövdeyle uçamam, hocam.

Halka korku verme velvele salıp,
Dünya ve âhiret bu köhne kalıp,
Ben softa değilim cübbemi alıp,
İmaret imaret göçemem, hocam.

Ölümden ürker mi tez ölen kimse?
Çoktan mazhar oldum ben hak nefese,
Bu demi sürerken ecel gelirse,
İşimi bırakıp kaçamam, hocam.

Şarabı men etme, o değil hüner;
Âşıkım badesiz pek başım döner,
Gönlümde muhabbet ateşi söner,
Özrüm var, sade su içemem, hocam.

Nâr-ı cehennemi önüme serme,
Günahımı döküp kaygılar verme,
Kitapta yerini bana gösterme;
Ben pek o yazıyı seçemem, hocam.

Filozof Rıza’yım dinsiz anlama,
Dini ben öğrettim kendi babama,
Her ipte oynadım cambazım amma,
Sırat köprüsünü geçemem, hocam.

Rıza Tevfik Bölükbaşı

İlgili Makaleler