Sophokles Venizelos Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

32

VENİZELOS, Sophokles (1894-1964)

Yunan devlet adanın Çeşitli dönemlerde başbakanlık ve bakanlık yapmıştır.

17 Kasım 1894’te Girit Adası’nda doğdu, 7 Şubat 1964’te Girit açıklarında öldü. Eleutherios Venizelos’ un ikinci oğludur. Yunan Askeri Akademisi’ni bitirdikten sonra subay olarak I.Dünya Savaşı’na ve 1919’da Anadolu’da girişilen işgal harekâtına katıldı. 1920’de babasının önderlik ettiği Liberal Parti’den Kandiye milletvekilliğine seçildi. İki yıl sonraki seçim yenilgisinin ardından askeri ateşe olarak Paris’e atandı ve 1931 ’e değin orada kaldı. 1936’da babasının ölümü üzerine Liberal Parti yürütme komitesine alındı. Aynı yıl general Metaksas ülkede diktatörlük kurunca Fransa’ya yerleşen Venizelos 1940’ta ABD’ye geçti.

1943’te Mısır’da bulunan sürgündeki kralcı hükümette denizcilik ve havacılık bakanı oldu. Ertesi yıl Komünistler’in etkin olduğu direnişçi güçlerle görüşme yolunu açmak amacıyla kısa bir süre için başbakanlık görevine getirildi. Daha sonra başbakan yardımcılığı ve ulusal birlik hükümetinde sandalyesiz bakanlık yaptı. 1946’da Serres’ten milletvekili seçildi. Sağcı partilere karşı uzlaşıcı tutumlarından dolayı parti yöneticileriyle görüş ayrılığına düştü. Savaş sonrası birbirini izleyen koalisyon hükümetlerinde değişik bakanlık görevleri üstlendi,1949’da Sophoulis’ in ölümü üzerine Liberal Parti başkanı oldu ve 1950 Ocak ayma kadar Diomidis hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı. 1950-1951 yıllarında aralıklı olarak iki kez başbakan oldu. İç Savaş’ta çarpışan solcu partizanlara karşı yumuşama siyasetini başlattı. ABD’ den yardım almaya yönelik bir iktisadi politika izledi. Bu arada iki kez dışişleri bakanlığı görevini de üstlenerek Yunanistan’ın NATO’ya katılmasında önemli bir rol oynadı. 1952’den sonra sağcı hükümetlere karşı muhalefet önderliğini yürüten Venizelos 1958’de Liberal Parti başkanlığından ayrıldı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi