Şizoid Kişilik Bozukluğu Belirtileri, Özellikleri

28

Şizoid kişilik bozukluğu veya şizoid kişilik, sosyal ilişkilere ilgi azlığı, duygusal soğukluk, içe dönüklük ile karakterize bir kişilik bozukluğu.