Filozoflar

Siyaset Sözleri Siyaset ve Politikaya Dair Felsefik ve Anlamlı Sözleri

 • İnsanlar bir araya gelip şehirler kurmak, kendilerini güvenlik şemsiyesi altına almak istemişler, ama siyaset sanatına sahip olmadıklarından birbirlerine kötülük edip dağılmışlar. Bunun üzerine tanrı Zeus, şehirlerde kural yerine geçmesi ve insanları dostluk bağlarıyla birbirlerine bağlaması için esası adalet,doğruluk ve utanma olan siyaseti göndermiş ve siyaset sanatı tüm insanlar arasında eşit olarak pay edilmiş. (Protagoras)
 • Bey memleket ve kanunu siyaset ile düzene koyar; halk hareketini onun siyasetine bakarak tanzim eder. (Yusuf Has Hacib)
 • Siyaset, başkalarına sezdirmeden değişme sanatıdır. (Andre Malraux)
 • Siyasette resmileşene kadar hiç birşeye inanmayınız. (O. Bismarck)
 • Siyasi alanda tutkular ve inanışlar pek az da düşünceler çarpışır. (Gustave Le Bon)
 • Siyaset insanin karakterini mahveder. (O.Bismarck)
 • Ekonomik eşitlik olmaksızın verilen politik eşitlik bir teranedir, bir sahtekarlıktır, bir yalandır; ve işçiler yalan istemiyorlar. (M. Bakunin)
 • Savaş siyasetin başka yollardan devamıdır. (C. P. G. Clausewitz)
 • remote/politika-sozleri” 209″ 182″

 • Siyasette, doğru her zaman biraz geç söylenir. (Yahya Kemal Beyatlı)
 • Politika ve ahlâkı farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar. (J. J. Rousseau)
 • Politika para yerine insanların ortaya sürüldüğü bir oyundur. (Napoleon Bonaparte)
 • Politika tam olarak bir bilim olmasada… Bir sanattır. (O. Bismarck)
 • Politika, insanları kendilerini ilgilendiren şeylerden alıkoyma sanatıdır. (P.Valery)
 • Bir devletin politikası, coğrafyasında saklıdır (Napoleon Bonaparte)
 • Politika demek, kazığı atarken söylediğin nutukları, kazığı yiyenlere alkışlatmak demektir. (Çetin Altan)
 • Bizi yokedecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı. (M.Gandhi)
 • Politika, yapılan tarihtir. (A.Hitler)
 • Açıklık politikayı temizleyecek unsurlardan birisidir. Hiçbir şey açıklık kadar politikadaki kötü uygulamaları kontrol edemez. (T. W. Wilson)
 • Politika politikacılara bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. (Charles De Gaulle)
 • Politika ve sanat dünyanın düzensizlikleri karşısında başkaldırmanın iki ayrı yüzüdür. (Albert Camus)
 • Politika eğlence sektörünün bir parçasıdır. (Frank Zappa)

İlgili Makaleler