Felsefe Yazıları

Siyasal Ekonomi Nedir? Tanımı

Ruyalar/siyasal-ekonomi” 146″ 192″ SİYASAL EKONOMİ

Özellikle XIX. yüzyılda, Avrupa’da klasik kapitalist iktisatçıların iktisat için kullandıkları unvan. Siyasal sözü, Özellikle neo-klasiklere kadar, iktisadın değer yargıları ve ideolojiyle yüklü yani normatif olduğunu gösterir. Burada aydınlanma çağıyla güçlenen tabii düzenin bir gereği olan “bırakınız yapsınlar” ilkesine dayalı serbest rekabet düşüncesi ile kapitalizmin kurucusu olan burjuvazinin mücerred modeli olan homo economicus (kendi çıkarına göre davranan insan) tipi asıldır. Yöntem ise genellikle bunlara dayanan tümdengelimdir.

Ahmet TABAKOĞLU – SBA