Şive Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Şive

edebiyat-sozlugu/kursun_kalem_2

 

Bir dilin değişik kültür düzeylerine göre farklı biçimlerde konuşulma özelliği.

Bir dilin zaman içinde ayrı dil olarak kullanılan ama birbirinden çok uzaklaşmamış, birbirine yakın olan diller, birbirlerinin şiveleridir. Örnek, Türkiye Türkçesi, Eski Türkçenin bir şivesidir.