sitoloji

15

Sitoloji organizmalarda hücrenin yapısını ve işleyiş süreçleri üzerinde çalışan biyolojinin alt bilimdalıdır.

>

Sitoloji organizmalarda hücrenin yapısını ve işleyiş süreçleri üzerinde çalışan biyolojinin alt bilimdalıdır.