Sırrı Day Kimdir, Kısaca Hayatı, Biyografisi, Hakkında Bilgi

25

Sırrı DAY, siyaset ve devlet adamı (Çeşme, İzmir 1887 – Ankara 1952).

Mülkiye Mektebi’ni bitirdi (1910). Divanı Muhasebat Muhasipliği’nde, 1922’de İzmir Muhacirin İskân Müdürlüğünde, 1924’te Terkedilmiş Devlet Malları İzmir Tasfiye Komisyonu’nda çalıştı. 1926’da ikinci defa Divanı Muhasebat muhasipliğine a tandı. 1929’da İzmir Tuzlaları başmüdürlüğüne, 1932’de de Maliye Vekâleti Hazine umum müdürlüğüne getirildi. 1934’te Düyunu Umumiye Paris Türk Komiserliği genel sekreteri olarak Fransa’ya gönderildi. 1935’te, Trabzon milletvekili oldu. Nafıa Vekâleti’nde siyasi danışman olarak çalıştı. 1941’de Refik Saydam Kabinesinde İktisat, 1943’te Saraçoğlu Kabinesinde Nafıa vekilliği yapan Sırrı Day, 6 ağustos 1946’da Saraçoğlu Kabinesiyle birlikte siyasi hayattan çekildi.