Nedir ?

Sıra Noktalar Nedir, Nerelerde Kullanılır, Kullanıldığı Yerler, Kullanımı

Sıra Noktalar (……) :

1) Sıra noktalar, bir cümlede söylemek istemediğimiz bir kelimenin yerine kullanılır. Örnek :

  • Bu adamın n…….  olduğunu kim bilirdi?
  • Bu adamın ……..  olduğunu kim bilirdi?

Yalnız bir kelimenin yerine kullanılan sıra noktalar, o kelimenin harflerinin sayısı kadar olmalıdır. Yukarıdaki örnekte görülen noktaların başında yer alan ‘n’ harfi ve devam eden noktalar “namussuz” kelimesinin yerine kullanılmıştır ve kelimenin harf sayısı kadardır. Aynı şekilde başında harfsiz şekilde olabilmektedir.

2) Başkasına ait bir yazıdan veya şiirden aldığımız parçalarda, alnımıyan kısmın yerine sıra nokta konur. Örnek:

“Kırlangıç ele alındığı ve yakından bakıldığı zaman çirkin ve acayip bir kuştur; fakat doğrusunu istersek bu, onun tam mânasiyle kuş, yani uçmak için yaratılmış bir mahlûk olmasından ileri gelir.
…………………

Orak biçiminde kanatlar, çıkık gözler; ayaklar da aşağı yukarı öyle, bütün vücudu kanattan ibaret… Kırlangıç uçarak yer, uçarak yıkanır, yavrularını uçarak besler.”

…………
Baktık geceden fecre kadar ellerde
Yıldızlara yükselen kadehler gördük.
…………

3) Roman, hikaye gibi yazı türlerinde bir soru karşısında susulduğu ya da bir düşünceye dalındığı zaman, söz yerine sıra nokta konur. Örnek :

Yaptığın bu işi beğeniyor musun?

— ……… (susma)

— Bir zaman bana ne vadetmiştin, hatırlıyor musun?

— ……… (dalma)

— Sana yaptığım iyiliği göremedin…

— ……… (düşündürücü)

4) Bir paragrafın başından bir kısım almak istemiyorsak, sıra noktaları, aldığımız kısmın başına koyarız. Örnek :

“…… O, büyük mektebin içinde ilk günler korkak yürür, kendi sınıfından başka bir yere girmezdi.”

5) Bir cümlede bir kelimenin ilk harfinden sonraki harfleri yazmak istemezsek, o harflerin yerlerine sıra nokta koyarız. Örnek :

  • Bir yıldan beri vaktini S…. da geçiriyor.
  • Bu söz karşısında M…… şaşkına döndü.

6) Doldurmalı soru tiplerinde boş bırakılan yer için kullanılır. Örnek :

  • İstanbul, Fatih Sultan …… tarafından fethedilmiştir.

İlgili Makaleler