Sinoplu Marcion (Markion) Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

34

MARKION (2-yy)

Anadolulu tanrıbilimci. Hıristiyanlık’ı Yahudilik’in etkisinden kurtarmaya çalışmıştır.

2.yy’ın başlarında Sinop’ta doğdu, 16Q’a doğru Ankara yakınlarında öldü. Sinop piskoposunun oğlu olduğu, zengin bir gemiciyken 140’ta Roma’ya giderek Hıristiyanlar’ın araşma katıldığı söylenir. Ancak burada, görüşleri yüzünden 144’te kiliseden çıkarıldı.

Markion’un suçlanmasına, Tevrat ve Incil’de sözü geçen tanrıların özdeş olmadığı, Incil’le Tevrat arasında ilgi bulunmadığını ileri sürmesi yol açmıştır. Onun bilinirci Hıristiyan Cerdo’un etkisindeki bu ikici yaklaşımına göre, Tevrat’taki Tanrı, özdeksel evrenin ve insan gövdesinin yaratıcısıdır. Doğruluk en belirgin niteliğidir, ancak yetkin değildir. Incil’deki Tanrı ise iyilik, bağışlayıcılık gibi niteliklerle tanımlanır. O, Yaratıcı-Tanrı’dan üstün, Yüce-Tanrı’dır. Oğlu İsa aracılığıyla insanlara görünerek, onlara tinlerini özdeksel dünyadan kurtarma yollarını açıklamıştır. Markion, Tanrı’ya ulaşmak için Çileci-lik’i salık verir. Özdeksel evrenin üzerine çıkabilmenin gizemli yollan olduğunu da savunmuştur. Kilise örgütünün yeniden düzenlenmesi ve Incil’in Tevrat’ tan bağımsız bir kutsal kitap olduğunun kanıtlanması için çalışmıştır. Onun ilk Incil yazarlarından olduğu da söylenir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi