Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri

 

Sinir sistemi, organizmayı oluşturan diğer sistemler gibi vücut dengesinin ko¬runmasına katkıda bulunmakla kalmaz; aynı zamanda, dışsal ortamın algılanması, verdiği motor yanıtlarla bulunduğu çevreyi etkileme, öğrenme, hatırlama, duygu ve düşünce üretme potansiyeli nedeniyle, ruhsal ve sosyal dengenin korunmasına da katkıda bulunur. Bu bölümde, oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan sinir sis¬teminin temel özellikleri; hücresel, moleküler, yapısal ve işlevsel bileşenleriyle ele alınacaktır,