Sinemanın Yüzyılı

5

Giorgio Vincenti
– Sinemanın Yüzyılı

Hayatını değiştirmişsin, ama bu yaptıklarını
değiştirmez.

Nikel parayla içeriye girilen, gece-gün sürekli kısa
film gösterilen Nickelodeon’lar yüzyıl başında ABD’de çoğalmaya başlar. Aynı
yıllarda İtalya’da ilk büyük tarihsel yapımlar (Kolossal) çekilir.

Guazzoni, Quo Vadis, 1912

Pastore, Cabiria, 1914

1955 yılında İtalya’da satılan bilet sayısı 819
milyon

1985’te 129 milyona kadar düşer.

İngiltere’de 1948’deki seyirci sayısı 1,514 milyon

ABD’de 1948 yılındaki sayı 4,400 milyon

Japonya’da 1958’de 1,127 milyon seyirci var.

Sinemanın Fransa’daki gelişimi

Lumiere’in belgesel gösterimleriyle başlar (1895)

Andre Deed ve Max Linder’in öncülüğündeki güldürü
sinemasıyla tüm dünyada bu sanatın lideri oluverir Fransa (1920’li yıllar).

“Dil, sinemaya resimden çok daha yakındır.”

S. Eisenstein

Görülebilen nesneler ve insan sinema sanatının
gerçek oyuncuları değildirler. Sinemanın baş oyuncuları dönüştürülmüş nesneler
ve insanlardır.

Sinema bunu sahneye koyma ve kurgu sayesinde yapar.
Bununla sanat hüviyetini kazanır (B. Balazs).

Bu tanımın öncü savunucuları Rus biçimcileridir.

Kinoglaz; gerçeği yakalamaya ve göstermeye yarayan
bütün yol ve yöntemlerdir (Vertov).

Türkçeleştiren: Engin Ayça

Evrensel Yayınları, Kasım 1993