Tarih

Silahlanma Yarışı

Silahlanma Yarışı

silahlanma-yarisi

Askeri gücün iki, ya da daha çok devlet tarafından sürekli geliştirilip çoğaltılması. Silahlanma yarışları biri niceliksel, diğeri niteliksel olmak üzere iki yöne sahiptir. Askeri teçhizatın giderek artan bir şekilde yüksek teknolojiye bağımlı bir hale gelmesi neticesinde, yakın tarihimizde bazı silahlanma yarışları görülmüştür. Bu yarışlardan belki de ilki ve en önemlisi geçen yüzyılın sonunda Almanya ile ingiltere arasında “Dreadnoughts” denilen savaş gemilerinin daha iyilerini ve daha büyüklerini yapma olmuştur. Çağdaş terminolojide silahlanma yarışı ABD ve SSCB arasında, karşı taraf üzerinde ilk vuruş yeteneğini kazanabilmek için, özellikle kıtalararası balistik füzeler hususunda süregelen nükleer silahlanma yarışıdır. Silahlanma yarışındaki temel fikir, karşı tarafın teknolojik ilerlemesinin diğer tarafı aynı teknolojiye sahip olması için teşvik etmesi ve karşılıklı ilişkilerin bu şekilde bir kuvvetler dengesine dayanmasıdır. Silahlanma yarışları çoğu kez küçük ve nisbi bir gelişme ile yeni bir döneme de girebilir. Örneğin SSCB’nin “dairesel hata ihtimali” konusundaki gelişmeleri, 1970’lerin başlarında ABD’nin ekstra yatırımlar yapmasını gerektirmiş ve yine benzer şekilde Amerika’nın kendisini savunma amaçlı gördüğü anti-balistik füze sistemlerini geliştirmesini Rusya kuvvetler dengesinin tehdit edilmesi olarak görmüş ve kendi silahlanma düzeyini arttırmıştır.

Ulusal güvenliğin, ya da üstünlüğün ancak askeri güç konusundaki avantajı elde tutmakla güvence altına alınabileceği düşüncesine dayanan, fakat her iki yönün de önemli olduğu küçük güçler (Örneğin İsrail ve Arap devletleri) içindeki silahlanma yarışları ile niteliksel yönün uzun menzilli füzelerin hedeften şaşmaması, nüfuzu ya da kolay kolay vurulamaması, bu füzelerin imha edici gücündeki iyileştirmeler gibi daha önemli olduğu büyük güçler içindeki (örneğin nükleer silahlar) silahlanma yarışları arasında çağdaş bir ayrım ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı, silahların sayıları üzerinde olduğu kadar, karakteristikleri üzerinde de modern silahların denetimi yoğunlaştırılmıştır.

SBA

İlgili Makaleler