Home Nedir ? Sıla-i Rahm/Rahim Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Sıla-i Rahm/Rahim Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
36

Sıla-i Rahm

Arabça’da “Sıla” alâka kurmak, iyilik etmek; “Rahm” de akrabalık ve akrabalık bağları demektir. Buna göre “Sıla-i rahm” akrabâlık bağlarını devam ettirmek, akrabâyı ziyaret etmek ve onlara iyilik etmek manâsına gelen ahlâkî bir terimdir.

Müslümanların haklarına saygı göstermeyi ve gerektiğinde onları gözetip kollamayı İslâm’ın başta gelen içtimaî prensiplerinden biri kabul eden İslâm ahlâkçıları, özellikle akrabâya, diğer müslümanlara nisbetle iki hak tanımışlardır: Din kardeşliği hakları, akrabalık hakları. Sıla-i rahm, akrabalık haklarının en önemlilerinden biridir. Nitekim bir kudsî hadîste Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ben Allah’ım, Rahmân’ım; (Akrabâlık manâsına gelen) “Rahm” kelimesini kendi ismimden (Rahmân’dan) türettim. Bu sebeple, kim akrabâlık bağını sürdürürse ben de o kuluma alâkamı devam ettiririm; akrabâ iie alâkayı kesenden ben de alâkamı keserim.” Akrabâyı ziyâret etmeyen, lüzumu halinde oniara iyilik ve ikramda bulunmayanların Cennet’ten mahrum kalacağını belirten Hz.Peygamber, gerçek faziletin, karşılık bekleyerek akrabâya iyilik yapmakta değil, aksine, kendisi ile irtibatı koparanlarla alâka kurup onları ziyâret etmekte ve onlara iyilik yapmakta olduğunu ifade etmiştir. Zira, iyiliği karşılık beklemeden yapmak, İslâm ahlâkının umumî prensiplerindendir (İnsan suresi 76/ 8-9. ayetler).