Şiir: Emin Bülent Serdaroğlu – Kin

74

Kin

Göster sema-yı mağribe yüksel de alnını,

Dök kalb-i saf-ı millete feyz-i beyanını!

Al bayrağınla çık, yürü sağken zafer nüma,

Bir gün şehit olunca sen, olsun kefen sana!

Ey makber-i muazzam-ı ecdadı titreten,

Düşman sadası, sus, yine yükselme gölgeden!

Kafir! Hilal-i rayet-i İslam’a hürmet et,

Toplar boğar hitabını dağlarda akıbet!

Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini,

Binlerce can dirilse de nakletse geçmişini!

Garbın cebin-i zalimi affetmedim seni,

Türk’üm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi!

Ben şurezar-ı kalbimi kinimle süslerim,

Kalbimde bir silah ile ferdayı beklerim.

Kabrinde müsterih uyu ey namdar atam!

Evladının bugünkü adı sade intikam!