Sidretü’l-Münteha Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
49

 

Sidretü’l-Müntehâ

Sidre: Arabça “Ağaç” demektir.

“Son Ağaç” manâsına gelen bu terkib Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle zikredilmektedir. “… Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? Andolsun onu Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Cennetü’l-Me’vâ da onun yanındadır. Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. Muhammed’in gözleri kaymadı ve kamaşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.” (Necm Sûresi 53/12—18). Necm Sûresi’nde bulunan bu âyetler Hz. Peygamber’in Cebrâil’i gördüğünü ve Mi’rac hadisesinin bazı kısımlarını bildirmektedir. Burada “Son Ağaç” demek olan Sidretü’l-Müntehâ”, bazı müfessirlere göre “yaratıklar âleminin son noktası” manâsını temsilen ifade etmektedir. Bir kısım âlimlere göre ise bu kelime de bir müteşâbihtir ve gerçek mahiyetini ancak Allah bilir.