Sidonlu Zenon Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

28

ZENON [Sidonlu] (İÖ 150-76 ? )

Fenikeli filozof. Epikurosçuluk’un yayılmasında önemli katkısı olmuştur.

Lübnan’ın Sidon ilinde doğdu, İÖ 76’dan sonra Atina’da öldüğü sanılmaktadır. Filozof Apollodo-ros’un öğrencisiydi. 100 yılında Epikurosçu okulun başına geçti, bu öğretinin yayılmasına çalıştı. Öğrencileri arasında Cicero ile Gadaralı Philodemos vardır. Zenon’dan yazılı yapıt kalmamıştır, düşünceleri Cicero’nun, onunla ilgili açıklamalarından öğrenilmektedir. Stoacılık’ı savunan filozoflarla Tanrı konusundaki tartışmaları geniş yankı uyandırmıştır.

Zenon’a göre felsefe sorunlarının açıklanışında benzerden benzere gitme yöntemi uygulanmalıdır. İnsan, duyuların yetersizliği yüzünden birtakım gerçekleri algılayamaz. Bu durum o gerçeklerin yokluğu Bilgi ve anlamına gelmez. Sözgelişi çok küçük nesneler görülmez, oysa görünen benzerlerinden onların varlığı anlaşılır. Bu olay görülemezlik sorununa açıklık getirir. Varoluş koşulları, görülen büyük nesnelerle görülemeyen küçükler için özdeştir. Durum devinim, atom, birleşme, dağılma ve uzay için de öyledir. Varlığı oluşturan atomlar ve onlar arasındaki birleşip çözülmeyi sağlayan devinimdir, ancak göz bunları değil, daha büyük nesnelerle ilgili olanları görebilir. İşte bu görülenden yola çıkarak görülmeyenin varlığı benzerden benzere geçme yöntemiyle kanıtlanabilir. Çünkü bütün olayları yaratan ilkeler birdir, ayrılık duyuların algılama biçiminden doğmaktadır. Gerçekte sesi oluşturan öğelerle ışığmkiler, değişik oranlarda birleşen, atomlardır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi