Sherwood Anderson Kimdir, Hayatı, Kitapları, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

ANDERSON, Sherwood (1876-1941)

ABD’li yazar. Roman ve öykülerinde insanların gündelik yaşamlarım zengin bir edebiyat malzemesi olarak kullanmıştır.

Ohio Eyaleti’nin Camden kasabasında doğdu. Düzenli bir işi olmayan babasının yedi oğlundan biriydi. Gençliği türlü sıkıntılar içinde geçti. Çocukluk günlerinden başlayarak ailesinin geçimine katkıda bulunabilmek için çeşitli işlerde çalıştı. 1896’da Chicago’ya gitti. 22 yaşında İspanyol-Amerikan Savaşı’na Küba’da görev yaparak katıldı. Askerden döndüğünde Wittenberg Akademisi’nde bir yıl kadar okudu. Daha sonra Chicago’da reklam metinleri yazarı olarak çalıştı. 1906’da Ohio’ya dönerek yaşamını işadamı olarak kazanmaya uğraştı. Bir yandan kurduğu boya fabrikasında çalışırken, bir yandan da edebiyat çalışmalarım sürdürdü. 1912’de ani bir kararla iş hayatını terketti, kendini bütünüyle edebiyata verdi. Harriet Monroe’nin Poetry dergisi çevresinde oluşan ve aralarında Dreiser, Sandburg, Hecht gibi sanatçıların bulunduğu “Chicago Grubu”na katıldı. Art arda yayımladığı roman ve öykülerle adını Avrupa’da da duyuran Anderson, 1921 yılında The Dıal dergisinin koyduğu ödüllerin ilkini alan yazar oldu. Yaşamının son yıllarım Virginia’da geçirdi. 1941 yılında dışişleri bakanlığının Panama’ya düzenlediği gezide öldü.

Edebiyata oldukça geç başlayan Anderson, ilk yazılarını sosyal içerikli edebiyat anlayışını destekleyen The Little Review, The Masses, Poetry gibi dergilerde yayımladı. 1916 yılında Dreiser’in de yardımlarıyla bastırdığı ilk romanı Windy McPher-son’s Son, Amerika’nın tutucu Ortabatı yöresinden bir gencin babasına ve doğduğu küçük kasabanın değerlerine karşı çıkışını anlatıyordu. Anderson ancak 1919’da yayımladığı Winesburg, Ohio adlı romanıyla gerçek bir yazar olarak tanındı. Yine küçük bir Ortabatı kasabası insanlarının gazeteci gözüyle anlatıldığı bu romanında, yarışmanın ön planda olduğu bir toplumda yıkıma uğramış bireyleri konu ediyordu. 1920’lerde İngiliz romancısı D.H. Lawrence’ın büyük ölçüde etkisi altında kalan Anderson, cinsel arayışlar içinde yaşamın anlamını bulmaya çalışan insanların anlatıldığı Many Marriages ve Dark Laughter adlı romanlarını yazdı. Bu çalışmalarında esas olarak modern toplumlarm yaşam biçimlerindeki gerçekliği ortaya çıkarmaya uğraşıyordu.

Sherwood Anderson, iki Dünya Savaşı arasında Amerika’da ortaya çıkan ve insanların günlük yaşamlarını zengin bir edebiyat malzemesi olarak kabullenen kuşağın öncü yazarlarındandır. Gündelik dildeki şiirselliği ön plana çıkaran yalın üslubuyla Hemingway ve Faulkner gibi yazarları etkilemiştir.

•    YAPITLAR: Windy McPherson’s Son, 1916; Marching Men, 1917; Wineshurg, Ohio, 1919; Poor White, 1920; Many Marriages, 1923; Dark Laughter, 1925; Beyond Desire, 1932; Death in the Woods, 1933.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi